Władze Spółki

Zarząd

Joanna Raczyk

Członek Zarządu

Adam Kubarski

Członek Zarządu

Aleksander Pawzun

Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Agnieszka Krzywańska

Członek Rady Nadzorczej

Mikołaj Jerzy

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Sylwester Żmijewski

Członek Rady Nadzorczej