Ogłoszenie o przekształceniu

lut 21, 2020 | Ogłoszenia

Zarząd AKARDO Spółki akcyjnej z siedzibą w Wadowicach, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000825472, zgodnie z wymogiem art. 584 (12) KSH ogłasza o przekształceniu przedsiębiorcy jednoosobowego AKARDO Adam Kubarski w AKARDO Spółka Akcyjna.

Wpis przekształcenia do KRS został dokonany na mocy postanowienia wydanego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, w dniu 27 stycznia 2020 r.