Kontakt z nami

Adres Biura

AKARDO S.A.
ul. Dr J. Putka 9
34-100 Wadowice

Siedziba Spółki

AKARDO S.A.
Pl. Kościeleckich 3
85-033 Bydgoszcz

Dane kontaktowe

mail: biuro@akardo.pl

tel. 12 444 69 08

Informacje firmowe

NIP 5512643212
REGON 385384350

Sąd Rejonowy dla Krakowa  –  Śródmieścia w Krakowie, XII Wydz. Gosp. KRS pod numerem KRS 0000825472
Kapitał zakładowy: 118 858,40 zł, opłacony w całości

Kontakt dla mediów

mail: media@akardo.pl

Kontakt dla inwestorów

mail: akcjonariat@akardo.pl