Dodanie do Rejestru Akcjonariuszy serii C

gru 6, 2021 | Ogłoszenia, Rejestr Akcjonariuszy

W celu dodania akcjonariusza serii C do Rejestru prosimy o wypełnienie oraz podpisanie poniższych dokumentów, które można pobrać poniżej. Dokumenty muszą zostać dostarczone do spółki w formie papierowej albo mailowo podpisane profilem zaufanym

 1. Wniosek o wpis nowego akcjonariusza (poniżej dwie wersje pliku, pierwsza wersja dla osób, które nie mają konta w systemie, oraz w wersja dla osób, które mają konto już w systemie (np. z powodu posiadania akcji serii B) 
 2. Ankieta GIIF 
 3. Kopie dwóch dokumentów tożsamości. (W przypadku wysłania dokumentów podpisanych profilem zaufanym wystarczy kopia/skan jednego dokumentu podpisanego profilem zaufanym). Zachęcamy do zabezpieczenia skanu dowodu zasłaniając zdjęcie oraz dodając adnotację, że jest to skan tylko na potrzeby weryfikacji tożsamości przez dom maklerski. Warto również zapakować skan do archiwum zip z hasłem.
  Hasło można wysłać osobnym mailem lub smsem na podany mailowo przez nas numer komórkowy. 

  Wzory dokumentów na stronie DM Navigator

Dokumenty dotyczą wyłącznie akcjonariuszy serii C. Dla akcjonariuszy serii B potrzebne są inne dokumenty, do pobrania tutaj.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy napisać wiadomość na akcjonariat@akardo.pl

Podpisanie profilem zaufanym ePUAP

Ministerstwo Finansów udostępniło specjalną stronę, na której możliwe jest podpisywanie dokumentów profilem zaufanym (ePUAP)

Link:  https://www.gov.pl/web/uslugi/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

 1. Wypełnij dokumenty i zapisz zmiany.
 2. W zależnosći od formatu pliku wybierz odpowednią opcję na stronie z powyższego linku.
 3. Kliknij przycisk Podpisz lub sprawdź dokument.
 4. Gdy otworzy się strona profilu zaufanego, zaloguj się na swoje konto.
 5. Dodaj z dysku lokalnego dokument (plik) — kliknij Wybierz dokument z dysku albo przeciągnij plik myszką.
 6. Kliknij Podpisz. System wygeneruje plik xml lub plik pdf, w którym zawarty będzie twój podpis.
 7. Wyślij podpisane pliki na akcjonariat@akardo.pl

Wszystkie dokumenty należy podpisać osobno. 

 

Akcjonariusze, którzy będą podpisywać dokumenty profilem zaufanym mogą wysłać tylko jedną kopię dowodu osobistego.

 

Podpisanie i odesłanie wersji papierowej

Jeśli nie masz możliwości podpisania dokumentów w formie elektronicznej możesz wysłać je do nas w wersji papierowej.

Możemy również zamówić kuriera, który odbierze od Ciebie podpisane dokumenty. W tym celu proszę napisz do nas na akcjonariat@akardo.pl

 

 1. Wypełnij dokumenty, wydrukuj je oraz podpisz.
 2. Wyślij podpisane dokumenty na adres:

  AKARDO S.A.  – Administracja 

  ul. Putka 9

  34-100 Wadowice