Ogłoszenie o zapisach na akcje serii C

Zarząd Akardo S.A., ul. dr. J. Putka 9, 34-100 Wadowice ("Spółka"), na podstawie art. 440 KSH wzywa do zapisywania się na nie mniej niż 40 i nie więcej, niż 160.000 akcji zwykłych imiennych serii C...

Informacje o emisji akcji serii B

Niniejszym informujemy, że emisja akcji serii B została zakończona. 100% możliwych do zakupu akcji zostało objętych przez akcjonariuszy. Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania. Dokumenty do...

Ogłoszenie o zapisach na akcje serii B

Zarząd Akardo S.A., ul. dr J. Putka 9, 34-100 Wadowice ("Spółka"), na podstawie art. 440 KSH, wzywa do zapisywania się na nie mniej niż 100 i nie więcej, niż 111.111 akcji zwykłych imiennych serii...

Ogłoszenie o przekształceniu

Zarząd AKARDO Spółki akcyjnej z siedzibą w Wadowicach, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000825472, zgodnie z wymogiem art. 584 (12) KSH ogłasza o przekształceniu...