Ogłoszenie o zapisach na akcje serii C

Zarząd Akardo S.A., ul. dr. J. Putka 9, 34-100 Wadowice ("Spółka"), na podstawie art. 440 KSH wzywa do zapisywania się na nie mniej niż 40 i nie więcej, niż 160.000 akcji zwykłych imiennych serii C...

Informacje o emisji akcji serii B

Niniejszym informujemy, że emisja akcji serii B została zakończona. 100% możliwych do zakupu akcji zostało objętych przez akcjonariuszy. Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania. Dokumenty do...