Buty prosto od rzemieślników

Uważamy, że wysokiej jakości rzemiosło jest wartością, o której powinien usłyszeć świat.

Mamy ogromny szacunek do rzemieślnictwa.

Dzięki wykorzystaniu innowacji podczas zakupów online jesteśmy w stanie wyeliminować pośredników i połączyć rzemieślników z ludźmi.

Ogłoszenia oraz aktualności:

Ogłoszenie o zapisach na akcje serii C

Zarząd Akardo S.A., ul. dr. J. Putka 9, 34-100 Wadowice ("Spółka"), na podstawie art. 440 KSH wzywa do zapisywania się na nie mniej niż 40 i nie więcej, niż 160.000 akcji zwykłych imiennych serii C...